Čím posloužím 

                            a kolik si za to asi řeknu...

Copywriting a tvorba kreativních textů

Copywriting je jedna z nejdůležitějších složek on-line marketingu. Díky poutavým textům lze přitáhnout pozornost lidí a motivovat je k akci. Tou nejpožadovanější bývá nákup produktu či služby. Úspěchem je ale už to, že se o Vás lidé prostřednictvím textů dozvědí a začnou vás sledovat.

Netvořím pouze texty prodejního charakteru. Orientuji se podle Vašeho zadání. Mohu pro Vás tvořit tematické články na blog, PR články, texty e-mailů, proslovy, reklamní texty, slogany a jiné.

Obecně pro tuto mou činnost platí:

  • Ceny textů, které tvořím, se pohybují v rozmezí 300-800 Kč za jednu normostranu. 
    Záleží na složitosti tématu, náročnosti jeho zpracování, vymezeném času, ale i na tom, zda jde o jednorázovou, nebo dlouhodobou spolupráci.
  • Pokud budu například zpracovávat článek na základě předem definovaného tématu a zaslaných podkladů, bude cena za něj nižší. V případě, že si k článku budu muset vymýšlet námět a dohledávat si informace sama, nebo ho budu sepisovat po absolvované přednášce či rozhovoru, pak je cena pravidelně vyšší s ohledem na čas, který strávím zpracováním informací.
  • Záleží také, zda půjde o text neodborný, nebo zda jeho téma bude vyžadovat soustředěnější zapředení do problematiky.
  • Máte-li zájem o krátké texty vyžadující velkou dávku kreativity jako jsou reklamní slogany, texty proslovů apod., pak vycházím z hodinové sazby 150 Kč za hodinu.

               Pozn.: Témata, která mě oslovují a mám s nimi zkušenost: osobní rozvoj, zdraví a životní styl,                         ženská témata, cestování, ekologie...

Korektorské a editorské práce

Kontroluji a upravuji pravopisnou, gramatickou, stylistickou, typografickou i terminologickou správnost nejrůznějších textů. Texty pomáhám vhodně naformátovat a doplnit je například
o ilustrační obrázky.

Cena je stanovená na 75,- Kč za jednu normostranu bez ohledu na charakter textu. Grafický design

Ráda pro Vás upravím vzhled webových stránek a vytvořím jednoduchou grafiku – plakáty, propagační letáky, vizitky či grafiku na sociální sítě. Cena se odvíjí od náročnosti zpracování grafiky.

Obsahový marketing

Co si představit pod pojmem „obsahový marketing“? Jedná se o pravidelnou tvorbu zábavného a informativního obsahu, která je distribuována různými digitálními způsoby. Děje se to přitom za účelem přitahování nových zákazníků a udržování kontaktu s těmi stálými.

Obsahový marketing je širší pojem než copywriting. Kromě něho totiž zahrnuje i grafický, zvukový či video obsah. Osobně se zaměřuji na přípravu obsahové strategie, tvorbu textů a jednoduché grafiky na sociální sítě. Výjimečně to lze zvládnout samostatně, většinou se musí zapojit větší tým lidí (firemní odborník, grafik, webový analytik a další).

Tato činnost je časově náročnější a jde tedy většinou o spolupráci dlouhodobějšího charakteru. Cena se odvíjí od četnosti obsahu a složitosti jeho zpracování. 


Zdroj všech obrázků v textu: unsplash.com